Komisja zakładowa

Komisja Zakładowa NSZZ „S" UJ – kadencja 2018-2022
1. Jerzy Serwacki przewodniczący W. Prawa
2. Bogusław Dopart   W. Polonistyki
3. Janusz Drebot prezydium  
4. Barbara Dudek   W. Chemii
5. Franciszek Gajewski prezydium Koło Kampusu
6. Ada Gross-Kołłoczek prezydium JCJ
7. Hubert Harańczyk   W. FAiIS
8. Małgorzata Jasek prezydium  
9. Leszek Kowanetz   W. GiG
10. Jakub Krzysztonek   BJ
11. Wojciech Magdziarz prezydium KE
12. Edward Malec prezydium, z-ca przew. W. FAiIS
13. Jarosław Mikulski prezydium, sekretarz  
14. Ewa Niewitała prezydium AC
15. Robert Noszczyński    
16. Tomasz Panz   W. BBiB
17. Piotr Pasowicz prezydium, z-ca przew.  
18. Danuta Piwowarska    
19. Małgorzata Rachwalska prezydium, sekretarz  
20. Marek Sawicki prezydium, z-ca przew., skarbnik W. Biologii
21. Piotr Słowik   W. ZiKS
22. Tomasz Strojny    
23. Barbara Suchoń-Chmiel   W. Filologicznyi
24. Tomasz Szatkowski    
25. Edward Szmyd prezydium  
26. Robert Urbaniec    

27.  Piotr Witkowski

28. Dorota Żołnierczyk

 K O M I S J E   W Y D Z I A Ł OW E   NSZZ

                              „SOLIDARNOŚĆ”

                                                    2018 - 2022                                                    

 

 

Prawa i Administracji

 

                            Przew.   Jerzy Serwacki 

                            Czł.       Krzysztof Kopacz  -  przedst. do Rady Wydziału

                                           

 

Historyczny    

                                       --------------------

                             

 

 

Filologiczny

 

                                     Przew.   Barbara Suchoń-Chmiel – przedst. do Rady Wydziału

                                     Czł.       Katarzyna Bazarnik

 

Polonistyki

 

                            Przew.    Bogusław Dopart  -  przedst. do Rady Wydziału

                            Czł.         Katarzyna Nęcek

                                          Tomasz Szatkowski

 

Zarządzania i Kom. Społecznej

 

                          Przew.   Piotr Słowik    -  przedst. do Rady Wydziału

                          Czł.       Jarosław Mikulski

                                      Piotr Passowicz

                                      Antoni Wontorczyk

 

Przedstawiciele do Rady Instytutu:

Piotr Słowik                             I. Psychologii                Stosowanej

Czesław Noworol                      I. Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ewa Kocój                               I. Kultury

Włodzimierz Chorązki               Biblioteka Wydziałowa

 

 

Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

                         Przew.     Hubert Harańczyk   -   przedst. do Rady Wydziału

 

Matematyki i Informatyki             ------------------------

 

                    

 

 

Chemii

                                                                                                  

                           Przew.  Barbara Dudek       

                                      Ewa Bidzińska – przedst. do Rady Wydziału

                                   

 

Biologii

 

                       Przew.      Marek Sawicki      – przedst. do Rady Wydziału        

                

                       I. Zoologii i Badań Biomed.   -  Małgorzata Kaczyńska                          

                       I. Botaniki i Ogród Bot.         -  Stefan Gawroński                         

                       I. Nauk o Środowisku           -  Marek Sawicki       

                      

Geografii i Geologii

 

                       Przew.    Leszek Kowanetz   -  przedst. do Rady Wydziału

                        I. Geografii i Gospodarki Przestrz.-   Andrzej Zborowski

                        I.  Nauk Geologicznych               -   Józefa Pawłowska    

 

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 

                            Przew.  -    Tomasz Panz    -   przedst. do Rady Wydziału

 

 

Wydział Studiów Międzynarodowych

i  Politycznych                                              -----------------

 

 Wydział Filozoficzny                                ----------------

 

Biblioteka Jagiellońska

 

                        Przew. Jakub Krzysztonek  -   przedst. do Rady Bibliotecznej

                                          Czł.      Lucyna Nowak

                                   Artur Szczęsny

                                   Robert Urbaniec

                                   Piotr Witkowski     

 

Jagiellońskie Centrum Językowe

 

Przew.    Ada Gross-Kołoczek – przedst. do Rady JCJ  

      Czł.         Maria Talaczyńska

        

                               

Administracja Centralna

 

                            Przew.         Ewa Niewitała

                            Czł.             Maria Kantor

                                              Marek Plewa

 

Koło Pracowników Administracji i Obsługi Kampusu UJ

 

                                               Przew.          Franciszek Gajewski

                           Czł.             Wiesław Daniec

                                              Kamil Górnisiewicz

                                              Grażyna Mirowska

                                              Piotr Sozański

                                              Hubert Strączek

 

 

Koło Emerytów                        

 

                            Przew.        Wojciech Magdziarz

                            Czł.            Krystyna Łysek

                                             Zofia Schiffer